ТОВ «Торговий дім «Гутман Україна»
logo

+38 (050) 381-52-70

info@gutman.com.ua

Стислі терміни виробництваВисокі стандарти якості

Проектування складів

Складські споруди відносяться до капітальних об'єктів, призначених для прийому, зберігання, відпуску товарів різного виду. Вони мають чітке функціональне призначення, відповідно до якого і виконується проектування складів. Нові об'єкти для складування товарів є приміщення, оснащені сучасним обладнанням, програмним керуванням логістикою.

Вартість і терміни розробки проекту

 • Передпроектна опрацювання проекту, ескізний проект, техніко-економічне обґрунтування від 20 днів
 • Розробка проектної документації від 30 днів
 • Проходження державної і недержавної експертизи проектної документації від 30 днів
 • Розробка робочої документації від 45 днів
 • Обстеження будівель і споруд (при реконструкції або перепрофілювання об'єкта) від 15 днів


ЗАМОВИТИ ПРОЕКТУВАННЯ

При розрахунку вартості проектних робіт ми орієнтуємося на базові розцінки вартості робіт на основі державних кошторисних норм. Ринкова вартість розробки проекту встановлюється на договірній основі. Терміни узгоджуються з замовником, але не перевищують нормативних термінів для даного виду об'єктів.

Види складів

Складські об'єкти відомі своєю різноманітністю. Вони розміщуються як в окремих будівлях, так і виробничих приміщеннях. За поверховості бувають одно- та багатоповерховими. По конструкції діляться на відкриті, напівзакриті (навіси) і закриті (теплі, холодильні). Залежно від що зберігається продукції або сировини розрізняють універсальні і спеціалізовані склади. Але найчастіше класифікація складських об'єктів йде за класами - від «А» до «Д», що розрізняються обладнанням, поверховістю, інженерними мережами.

 

Склади оптової та роздрібної торгівлі
Оптові точки являють собою місця, де зберігається, продається товар оптом, передається роздрібним покупцям.

 

Виробничі склади

Призначені для зберігання товарно-матеріальних цінностей (готова продукція, матеріали і т.д.) організації в спеціальних приміщеннях.

 

Термінали

Капітальні об'єкти площею понад 5 тис. М2, де товари перевантажуються з одного виду транспорту на інший. Найчастіше облаштовуються на територіях залізниці, аеропорту.

 

Склад для митних вантажів

Проектується у вигляді спеціалізованих приміщень, де зберігається товар, призначений для ввезення в Росію і вивезення з неї.

 

Склад тимчасового зберігання

Це різновид митного складу, де розміщується товар, який вимагає оформлення декларації.

Етапи проектування

Основні стадії розробки проектної документації промислових об'єктів:

Передпроектний етап

Розробка техніко-економічного обґрунтування. Вибір основних технологічних рішень і підбір обладнання згідно з технічним завданням Замовника.

Проектна документація (ПД)

Етап вироблення конструктивних, технологічних, архітектурно-планувальних рішень без деталізації. Вибір оптимальних інженерних мереж, обладнання. Визначення організації робіт на будівництві, кошторису і т.д.

Експертиза проектної документації

Робоча документація. Детальне опрацювання всіх розділів.
Авторський нагляд (обов'язковий - для небезпечних об'єктів).

Склад документації

Згідно із законодавством, проектна документація складається з:

 • пояснювальної записки;
 • схеми планувальної організації земельної ділянки;
 • рішень по архітектурі;
 • об'ємно-планувальних, конструктивних рішень;
 • відомостей про інженерні мережі та устаткуванні, список заходів по розробці;
 • ПОС;
 • списку заходів для охорони навколишнього середовища;
 • організації робіт по знесенню, демонтажу споруд (при необхідності);
 • заходів забезпечення енергоефективності, пожежної безпеки;
 • кошторису;
 • іншої документації.


Методи проектування

Основний метод розробки проектів будівель різних галузей промисловості - широке застосування типових конструкцій. В основі всіх рішень по плануванню і конструкцій лежить уніфікація, тобто типові рішення з модулів, що утворюють окремі осередки, які повторюються конструктивно. Проекти створюються з використанням графічного, модельно-графічного, модельно-макетного методів, електронної техніки.

Особливості проектування будівель промислового призначення

При створенні проектів промислових об'єктів враховується 2 важливі чинники:

Функціональні вимоги

Вони визначають майбутній тип виробництва в приміщеннях, технологічні навантаження, режим експлуатації і т.д. Технологічні рішення визначають умови для створення інженерних мереж, планування приміщень, вибору будматеріалів, обробки.

Економічна доцільність

Забезпечення оптимального поєднання витрат на будівництво з термінами, якістю розробки, відповідністю вимогам замовника.

Проектування небезпечних промислових будівель, їх класифікація
Документацію повинні розробляти проектувальники з ліцензією про допуск до роботи, так як об'єкти в разі аварії небезпечні для життя, здоров'я громадян, навколишнього середовища. ПД новозведених небезпечних споруд обов'язково проходить експертизу, а існуючих (при реконструкції, ліквідації, консервації) оцінюється на промислову безпеку. Будівельно-монтажні роботи на об'єктах повинні проходити під авторським наглядом.

 

Такі об'єкти діляться на 4 класи, що визначають їх ступінь небезпеки:

I клас - надзвичайно небезпечні;
II клас - високої небезпеки;
III клас - середньої небезпеки;
IV клас - низькою небезпеки.

 

Основні проектні рішення

Промислове проектування відрізняється необхідністю розробки технологічного розділу проекту. Для цього потрібна підготовка схеми технологічних процесів, підбору обладнання, розрахунку діючі навантажень, визначення енергоносіїв, логістичної схеми виробництва, сировинної бази. Враховуються норми протипожежної безпеки, транспортна доступність.

 

Безпека, особливості архітектури

Особливість створення промислових об'єктів - їх відмінність від інших типів будівель в силу того, що вони відчувають великі навантаження. Їх регламентують БНіП, Склепіння Правил, що визначають ступінь пожароустойчивости будівель, витримування хімічних, теплових навантажень, вологостійкості. Головне завдання - забезпечення безпечної, комфортного середовища для працівників, практичності підприємства зі зручними під'їздами до нього, логістикою, умовами зберігання, хорошого мікроклімату. Архітектура в даному випадку менш важлива, зазвичай вона типова.

Уніфікація

Проектування промислових будівель та споруд здебільшого ведеться за сучасними типовими проектами, які відрізняються тим, що уніфіковані. Тобто вони готові до будівництва шляхом використання більш універсальних, економічних елементів споруд, відібраних за певними критеріями. Уніфікація полягає у відборі універсальних рішень в проектуванні, що показали на практиці великий економічний ефект.