Компанія «Гутман Кран»
logo

+38 (050) 381-52-70

info@gutman.com.ua

Стислі терміни виробництваВисокі стандарти якості

Проектування промислових будівель

Одним із складних видів проектних робіт є проектування промислових будівель. Великий обсяг роботи, складні розрахунки - це те, з чим стикаються розробники таких проектів. Для вирішення подібних завдань необхідна команда проектувальників з високою кваліфікацією і гарною репутацією на ринку послуг, які знають специфіку технологічного процесу майбутнього виробництва.

Терміни розробки проекту

 • Передпроектна опрацювання проекту, ескізний проект, техніко-економічне обґрунтування від 20 днів
 • Розробка проектної документації від 30 днів
 • Проходження державної і недержавної експертизи проектної документації від 30 днів
 • Розробка робочої документації від 45 днів
 • Обстеження будівель і споруд (при реконструкції або перепрофілювання об'єкта) від 15 днів

 

ЗАМОВИТИ ПОСЛУГИ ПРОЕКТУВАННЯ

Вартість проектів промислових споруд залежить від складності технологічних процесів і розмірів виробництва. При розрахунку вартості проектних робіт ми орієнтуємося на базові показники трудомісткості і вартості робіт (на основі державних кошторисних норм). Ринкова вартість розробки проекту встановлюється на договірній основі. Терміни виконання робіт узгоджуються з замовником, але не перевищують нормативних термінів для даного виду об'єктів.

Об'єкти проектування

Промислові будівлі бувають основними, де йде технологічний процес, і допоміжні, призначені для виконання господарських, адміністративних, інших функцій.

Виробничі об'єкти

До них відносяться основні і допоміжні приміщення заводів, цехів, фабрик.

Енергетичні об'єкти

Це ТЕЦ, трансформаторні підстанції, котельні, об'єкти оборотного водопостачання та інші об'єкти енергетики, які потребують особливого підходу до безпеки експлуатації.

Транспортно-складські комплекси

Включають склади, термінали, локомотивні депо, майданчики, де зберігаються матеріальні ресурси, супутня інфраструктура, автозаправні станції, пункти техобслуговування. Зазвичай одноповерхові будови, розташовуються в центрі території підприємств.

Адміністративні, побутові будівлі
Це офісні будівлі (інженерні, лабораторні, кадрові), які є фасадом підприємства. Проектуються з урахуванням призначення, типу, площі будівель, числа співробітників, їх зручності знаходження в будівлі.

Этапы проектирования

Основные стадии разработки проектной документации промышленных объектов:

Предпроектный этап.
Разработка технико-экономического обоснования. Выбор основных технологических решений и подбор оборудования согласно техническому заданию Заказчика.

Проектная документация (ПД).
Этап выработки конструктивных, технологических, архитектурно-планировочных решений без детализации. Выбор оптимальных инженерных сетей, оборудования. Определение организации работ на стройке, сметы и т.д.

Экспертиза проектной документации.
Рабочая документация. Детальная проработка всех разделов.
Авторский надзор (обязательный − для опасных объектов).

Состав документации
Согласно законодательству, проектная документация состоит из:

 • пояснительной записки;
 • схемы планировочной организации земельного участка;
 • решений по архитектуре;
 • объёмно-планировочных, конструктивных решений;
 • сведений об инженерных сетях и оборудовании, список мероприятий по разработке;
 • ПОС;
 • списка мер для охраны окружающей среды;
 • организации работ по сносу, демонтажу сооружений (при необходимости);
 • мер обеспечения энергоэффективности, пожаробезопасности;
 • сметы;
 • иной документации.

Методы проектирования

Основной метод разработки проектов зданий разных отраслей промышленности − широкое применение типовых конструкций. В основе всех решений по планировке и конструкциям лежит унификация, то есть типовые решения из модулей, образующих отдельные ячейки, которые повторяются конструктивно. Проекты создаются с использованием графического, модельно-графического, модельно-макетного методов, электронной техники.

Особенности проектирования зданий промышленного назначения


При создании проектов промышленных объектов учитывается 2 важных фактора:

Функциональные требования.
Они определяют будущий тип производства в помещениях, технологические нагрузки, режим эксплуатации и т.д. Технологические решения определяют условия для создания инженерных сетей, планировки помещений, выбора стройматериалов, отделки.

Экономическая целесообразность.
Обеспечение оптимального сочетания затрат на строительство со сроками, качеством разработки, соответствием требованиям заказчика.

Проектирование опасных промышленных зданий, их классификация

Документацию должны разрабатывать проектировщики с лицензией о допуске к работе, так как объекты в случае аварии опасны для жизни, здоровья граждан, окружающей среды. ПД вновь возводимых опасных сооружений обязательно проходит экспертизу, а существующих (при реконструкции, ликвидации, консервации) оценивается на промышленную безопасность. Строительно-монтажные работы на объектах должны проходить под авторским надзором.

 

Такие объекты делятся на 4 класса, определяющие их степень опасности:

I класс − чрезвычайно опасные;
II класс − высокой опасности;
III класс − средней опасности;
IV класс − низкой опасности.

 

Основные проектные решения
Промышленное проектирование отличается необходимостью разработки технологического раздела проекта. Для этого нужна подготовка схемы технологических процессов, подбора оборудования, расчёта действущих нагрузок, определения энергоносителей, логистической схемы производства, сырьевой базы. Учитываются нормы противопожарной безопасности, транспортная доступность.

 

Безопасность, особенности архитектуры
Особенность создания промышленных объектов – их отличие от других типов зданий в силу того, что они испытывают большие нагрузки. Их регламентируют СНиПы, Своды Правил, определяющие степень пожароустойчивости зданий, выдерживания химических, тепловых нагрузок, влагостойкости. Главная задача − обеспечение безопасной, комфортной среды для работников, практичности предприятия с удобными подъездами к нему, логистикой, условиями хранения, хорошего микроклимата. Архитектура в данном случае менее важна, обычно она типовая.

 

Унификация
Проектирование промышленных зданий и сооружений по большей части ведётся по современным типовым проектам, которые отличаются тем, что унифицированы. То есть они готовы к строительству путём использования более универсальных, экономичных элементов сооружений, отобранных по определённым критериям. Унификация заключается в отборе универсальных решений в проектировании, показавших на практике большой экономический эффект.